Project omschrijving

Een ‘eenvoudige en laagdrempelige’ app ontwikkelen die voldoet aan hoge securityeisen en tegelijkertijd de gebruiksvriendelijkheid waarborgt, is een uitdaging. Een uitdaging die wij met beide handen aangrepen bij de creatie van de SamenHaags Makker app.

De SamenHaags Makker app is een onderdeel van het integratieprogramma SamenHaags van de gemeente Den Haag, om nieuwkomers zich sneller ‘thuis’ te laten voelen. Hierbij worden nieuwkomers begeleid en gestimuleerd om volwaardig deel uit te maken van de stad.

Via de app komen zij in contact met “Haagse Makkers”, die dezelfde interesses als hen delen. Een Haagse Makker is een inwoner van Den Haag die een nieuwkomer wegwijs maakt in de stad. Ze kunnen chatten, met elkaar afspreken en op de hoogte blijven van lokale evenementen. Zo krijgen nieuwkomers de Nederlandse taal sneller onder de knie en maken ze kennis met de stad.

Bas Muis over het SamenHaags programma:

Specificaties

Het ontwikkelproces van de app

De SamenHaags Makker app is laagdrempelig voor eindgebruikers maar voldoet tegelijkertijd aan zeer specifieke en hoge securityeisen. De app werd gerealiseerd vanuit de security and privacy by design. Dit betekende dat wij bij alles wat wij bedachten en deden, zowel de security als privacy van deelnemers centraal lieten staan. Voor de totstandkoming van de app doorliepen wij de volgende fases:

1. Het verkrijgen van inzicht

Allereerst verkregen wij inzicht in de behoefte(n) en doelstellingen van de opdrachtgever: de gemeente Den Haag. De wens was om digitale middelen in te zetten om nieuwkomers sneller te laten integreren, met:

 • Snelle(re) beheersing van de Nederlandse taal.
 • Kennismaking met de Nederlandse cultuur & maatschappij.
 • Vergroting van het persoonlijke netwerk en het sluiten van nieuwe vriendschappen.

Het doel was om het digitale middel in 3 maanden tijd te realiseren.

2. Het onderzoek naar de doelgroep en middelen in de markt

Het digitale middel moest waardevol zijn voor de doelgroep. Daarvoor brachten wij de behoeften van de eindgebruikers in kaart.
Tijdens een workshop werd het concept bedacht en uitgewerkt in samenwerking met:

 • de eindgebruikers (zowel Haagse Makkers als deelnemers);
 • de opdrachtgever (de gemeente Den Haag);
 • security officer van de opdrachtgever;
 • en marketeers van de opdrachtgever.

Al snel bleek dat de voorkeur uitging naar een app, waarbij mensen met een migrantenachtergrond eenvoudig in contact komen met een Haagse Makker.

Via de app leggen Makkers en deelnemers online contact om vervolgens met elkaar af te spreken op speciale plekken die zijn ingericht door de gemeente. De deelnemers maken kennis met de stad en leren over de Nederlandse cultuur en taal.

3. Realisatie van het concept

Op basis van de behoeften van zowel de gemeente Den Haag als de doelgroep, vertaalden wij het idee naar een schaalbaar en secure appontwerp en -concept.

Onze uitdagingen

Security-eisen
Eén van de uitdagingen vormde de security van de app, om persoonsgegevens veilig te stellen en daarmee het (online) imago van de gemeente Den Haag te waarborgen. Daarom moest de infrastructuur van de app aan specifieke en hoge security-eisen voldoen. Hiervoor haakten speciale security-experts van Sogeti aan gedurende het gehele proces.

In samenwerking met de experts en de gemeente Den Haag werden de veiligheidsrichtlijnen in kaart en bepaald tot welk niveau security moest worden doorgevoerd in zowel de app als de back-end omgeving.

De Nederlandse taal
Bij de ontwikkeling van de app stond de Nederlandse taal centraal. Als een nieuwkomer de taal beheerst, maakt hij of zij eenvoudiger contact met mensen. Bij de bakker, met de buurman of bij bedrijven. Daarnaast is kennis van de Nederlandse taal cruciaal voor de integratie.

Tegelijkertijd vormde de taal ook een uitdaging. Het taalniveau verschilde aanzienlijk onder de deelnemers: zo waren er deelnemers die de taal niet machtig waren, maar ook deelnemers die het al redelijk onder de knie hadden of zelfs al vloeiend spraken.

Daarop besloten wij de volgende aspecten toe te voegen:

 • Visualisaties die in één oogopslag duidelijk maken wat iets betekent.
 • Korte en krachtige termen (het vermijden van lange zinnen).
 • Stap-voor-stap begeleiding door het registratieproces, waarbij de componenten van social media apps ter inspiratie werden gebruikt. Deze componenten zijn zeer bekend en informeren eindgebruikers moeiteloos zonder het gebruik van taal.

De cultuurverschillen
Naast de taalbarrière waren cultuurverschillen ook van invloed op processen binnen de SamenHaags Makker app. Zo is het binnen sommige culturen bijvoorbeeld lastig om als vrouw (deelnemer) met een man (makker) af te spreken.

Functionaliteiten

Vanuit bovenstaande gedachten werden de volgende functionaliteiten geïmplementeerd:

 • Matching (Makker en deelnemer worden aan elkaar voorgesteld op basis van een filtermechanisme op interessegebieden).
 • Chatfunctie, om op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen.
 • Voorkeurmogelijkheden op basis van onder andere geslacht en leeftijd (“Ik kom liever in contact met…”).
 • Activiteitenkalender van de omgeving (waarbij een Makker uitnodigingen verstuurt naar een deelnemer, en vice versa).

4. Valideren van het concept

Tijdens deze fase hebben we inzichten verzameld en geanalyseerd. Potentiële gebruikers konden de app zien en ermee de interactie aangaan. Wij brachten in kaart wat de gemeente Den Haag van het concept vond én hoe de doelgroep ernaar keek.

Testdag voor de verzameling van feedback

Om het prototype te testen en waardevolle feedback te verzamelen, organiseerden wij een testdag met een grote groep gebruikers: van de gemeente Den Haag tot de eindgebruikers van de app (Makkers en deelnemers).

5. Realisatie van het MVP

Met het doorlopen van de verschillende fases kregen we voldoende inzicht om te starten met de implementatie van de Minimum Viable Product (MVP).

In een doorlooptijd van 8 weken leverden we uiteindelijk de 2 mobiele applicaties op (Android en iOS). Zodoende waren we tijdig gereed voor zowel de security- als de gebruikerstesten.

De app-performance en –security werd stevig én succesvol getest. Ethical hackers hebben de app volledig doorgelicht en goedgekeurd.

Nieuwsgierig naar het resultaat? Bas Muijs licht de verschillende onderdelen toe:

Lancering

Op 18 oktober 2019 was het zo ver: de app werd gelanceerd tijdens de officiële start van het project SamenHaags! De feestelijke lancering vond plaats in Den Haag, met Bas Muijs en wethouder Rachid Guernaoui van Den Haag.

Binnen 3 maanden zijn er 213 nieuwkomers en 203 Makkers actief binnen de SamenHaags Makker app. Daar zijn wij trots op!
Ben je inwoner van Den Haag en wil je ook bijdragen aan het programma? Zie de details op: https://samenhaags.nl/word-haagse-makker/

De SamenHaags Makker app blijft voortdurend in ontwikkeling

Om de beste gebruikerservaring te garanderen, is het zaak de app te blijven optimaliseren. Om te blijven leren verzamelen wij (geanonimiseerde) informatie van onze eindgebruiker en komen daarmee tot nieuwe inzichten. Op die manier worden de ervaringen van de eindgebruikers in kaart gebracht en kunnen wij de app naar een volgend niveau brengen. Alleen dan wordt het beste resultaat behaald!

Meer weten over de SamenHaags Makker app of informatie over wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met Olaf de Rijter (tel.: +31532034025).