De Digitale Impact Agency

Wij ontwikkelen apps met impact op jouw business en de maatschappij.

B-CORP GECERTIFICEERD

We zijn trots om te melden dat Sosialforce sinds maart 2020 officieel B Corp gecertificeerd is!

Gecertificeerde B Corps zijn bedrijven met winstoogmerk die de kracht van business gebruiken  om een meer inclusieve en duurzame economie op te bouwen. Zij voldoen aan de hoogste geverifieerde normen voor sociale en milieuprestaties, transparantie en verantwoording. Wereldwijd zijn er ruim 3.300 Certified B Corporations in meer dan 70 landen en 150 industrieën.

In combinatie met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, gesteld door de Verenigde Naties, dragen B Corps eraan bij om acties uit te voeren in domeinen die van cruciaal belang zijn voor de mensheid en de planeet.

Lees meer hierover op: Sosialforce is een B Corp.

Onze diensten

Hoe wij onze klanten digitaal helpen.

STRATEGIE

“Wij willen een app”. Met deze vraag startte de samenwerking tussen ADG Dienstengroep en Sosialforce.
Maar is een app ook hét middel om de doelen te bereiken? Een goede vraag, waarop het antwoord nog niet bekend was…

Om dit te achterhalen werkten wij  – als ketenregisseur – samen met ADG aan een solide basis middels een uitgebreide brainstormsessie. Hierbij vormden de volgende vier aspecten de richtlijnen:

  • de visie en strategie,
  • de doelstellingen,
  • de doelgroep(en),
  • en de customer journey.

Op basis van deze resultaten volgde FiKks, een mobiel platform voor mensen met betalingsachterstanden die op een laagdrempelige en anonieme wijze in contact kunnen komen met een buddy.

Lees meer hierover in onze blog post Nederland schuldenvrij met fiKks.

“Wij willen een app”. Met deze vraag startte de samenwerking tussen ADG Dienstengroep en Sosialforce.
Maar is een app ook hét middel om de doelen te bereiken? Een goede vraag, waarop het antwoord nog niet bekend was…

Om dit te achterhalen werkten wij  – als ketenregisseur – samen met ADG aan een solide basis middels een uitgebreide brainstormsessie. Hierbij vormden de volgende vier aspecten de richtlijnen:

  • de visie en strategie,
  • de doelstellingen,
  • de doelgroep(en),
  • en de customer journey.

Op basis van deze resultaten volgde FiKks, een mobiel platform voor mensen met betalingsachterstanden die op een laagdrempelige en anonieme wijze in contact kunnen komen met een buddy. Zowel de deelnemer als de buddy krijgen met deze app inzicht in de persoonlijke financiële situatie, waardoor er inkomens verhogende en kostenverlagende acties kunnen worden uitgezet. Daarmee krijgt de deelnemer meer overzicht en grip op betalingsachterstanden.

Lees meer hierover in onze blog post Nederland schuldenvrij met fiKks.

Sosialforce fiKks strategy sessionfiKks strategy sosialforce

PROTOTYPING

Wijkie oprichter Sem Tielemans heeft aan Sosialforce gevraagd om de app voor Wijkie te ontwikkelen om daarmee een pilot te starten onder de gebruikers in de markt. Sem wil graag dat kinderen meer gaan buitenspelen samen met anderen. Voor dit idee richt Wijkie zich niet alleen op de kinderen maar ook juist op de ouders van deze kinderen. Wijkie helpt ouders bij het maken van een speelafspraak voor hun kinderen en bij het motiveren van hun kinderen om naar buiten te gaan.

Hiervoor zijn we samen aan de slag gegaan om de gewenste functionaliteiten te prioriteren en visualiseren middels een prototype. Op basis hiervan wordt de eerste versie van de app ontwikkeld voor iOS. Alleen de kernfunctionaliteiten worden ontwikkeld zodat er flexibiliteit en budget beschikbaar blijft om Wijkie aan te passen op gebruikerseisen. De Lean Startup methodiek wordt hierbij toegepast om op basis van hetgeen we leren de vervolgstappen te bepalen.

Wil je meer weten over Wijkie? Zie hiervoor www.wijkie.nl.

Meer weten over hoe waarde gehaald kan worden middels een prototype bel ons dan op +31532034025 of e-mail ons op [email protected].

“Als jonge startende ondernemer zonder echte technische kennis ben ik op zoek gegaan naar partners die mij meer bieden dan een product of een advies. Een partner zoals Sosialforce waarmee ik ook goed kan samenwerken en waar ik wat van kan leren. We staan nu nog aan het begin van het lange traject dat we samen zijn aangegaan, iedereen is enthousiast en dat geeft me enorm veel energie.”

Sem Tielemans, Wijkie

VALIDATIE

De SamenHaags Makker app is een onderdeel van het integratieprogramma SamenHaags van de gemeente Den Haag, om nieuwkomers zich sneller ‘thuis’ te laten voelen. Om het voor de gebruikers eenvoudig te maken lag de focus op heldere visualisaties die in één oogopslag duidelijk maken wat iets betekent, korte en krachtige termen en een stap-voor-stap begeleiding door het registratieproces.

Samen met de gemeente hebben we op basis van het prototype inzichten verzameld en geanalyseerd. Potentiële gebruikers konden de app zien en ermee de interactie aangaan. Wij brachten in kaart wat de gemeente Den Haag van het concept vond én hoe de doelgroep ernaar keek.

Om het prototype te testen en waardevolle feedback te verzamelen, organiseerden wij een testdag met een grote groep gebruikers: van de gemeente Den Haag tot de eindgebruikers van de app (Makkers en deelnemers).

De verkregen inzichten hebben uiteindelijk geleid tot een aanscherping van de functionaliteiten en een duidelijke prioritering.

Lees meer hierover in onze blog over SamenHaags.

Den Haag review
Den Haag review

De SamenHaags Makker app is een onderdeel van het integratieprogramma SamenHaags van de gemeente Den Haag, om nieuwkomers zich sneller ‘thuis’ te laten voelen. Om het voor de gebruikers eenvoudig te maken lag de focus op heldere visualisaties die in één oogopslag duidelijk maken wat iets betekent, korte en krachtige termen en een stap-voor-stap begeleiding door het registratieproces.

Samen met de gemeente hebben we op basis van het prototype inzichten verzameld en geanalyseerd. Potentiële gebruikers konden de app zien en ermee de interactie aangaan. Wij brachten in kaart wat de gemeente Den Haag van het concept vond én hoe de doelgroep ernaar keek.

Om het prototype te testen en waardevolle feedback te verzamelen, organiseerden wij een testdag met een grote groep gebruikers: van de gemeente Den Haag tot de eindgebruikers van de app (Makkers en deelnemers).

De verkregen inzichten hebben uiteindelijk geleid tot een aanscherping van de functionaliteiten en een duidelijke prioritering.

Lees meer hierover in onze blog over SamenHaags.

DEVELOPMENT

EigenBaas available app store

Kinderen zijn de toekomst, maar wat brengt de toekomst voor onze kinderen? Om de toekomstige kans van jongeren te vergroten op de arbeidsmarkt heeft Qredits het EigenBaas Onderwijsprogramma ontwikkeld. Studenten worden hiermee geholpen om het ondernemen te ontdekken en ervaren, waarmee ze beter voorbereid zijn op een toekomst waarin ondernemerschap een steeds grotere rol speelt.

Vanuit een workshop, het prototype en de validatie zijn we verder gegaan met de ontwikkeling van twee mobiele applicaties; namelijk native apps voor iOS en Android smartphones. We volgenden het Agile (Kanban) proces, waarbij we vanuit thema’s en features (hoofdfunctionaliteiten) de verschillende user stories (werkpakketten) uitgewerkt hebben, waarmee de ontwikkelaars aan de slag zijn gegaan. De werkpakketten liepen daarna door een kwaliteits(test)keten heen, om de oplevering richting EigenBaas en de doelgroep te kunnen borgen.

Met als uiteindelijke resultaat de apps die in de app stores opgenomen zijn en beschikbaar zijn gekomen voor de studenten en docenten.

Wil je meer weten over het EigenBaas Onderwijsprogramma? Zie hiervoor www.eigenbaas.nl.

Meer weten over de details van het ontwikkelproces, of waarom we Scrum / Kanban adviseren bel ons dan op +31532034025 of e-mail ons op [email protected].

Wil je weten hoe we gezamenlijk jouw mobiele app en sociale impact creëren?

Bel ons vandaag op +31532034025 of Mail ons via [email protected]